История

ИСТОРИЯТА НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ В СЕЛО ПРОСЕНИК ОБЛ.БУРГАС

 

 

Данните за историята на училището в с. Просеник са събрани за пръв път от учителя Михаил Стойков през учебната 1932/1933 година. Сведенията са дадени от госпожа Недялка Димова, бивша учителка при същото училище.

 

Народното първоначално училище в село Бурунджук е открито за първи път на 21. X. 1896 година. От същата дата са започнали редовни занятия с ученици от I и II отделение при учителката Недялка Димова. Учениците са били 10 от I отделение и 13 от II отделение. Занятията са водени до 3 май 1897 година.

 

През януари  1905 година хората от селото са решили да се снабдят със собствена сграда за училище. И през същия месец купуват зданието /кръчмата/ на Петко Тодоров Пирев. Тук са били ремонтирани три стаи.

 

През 1928 година се повдига въпрос за строежа на училище на кооперативни начела. Но безрезултатно. През следващата година по инициатива на училището /на учителите/ в селото е основано читалище. Първите суми за него са внесени от учителите.

 

Рождената дата на читалището е 19. V . 1929. година

На 9. IV . 1933 година е отслужен водосвет и положен основния камък на новата училищна постройка.

Строежът е започнал и завършил при:

а/ учителски съвет: Михаил Стойков – главен учител и Стоянка Михайловска Стойкова – учителка;

б/ училищни настоятели: Желю Димитров – председател и членове:

Христо Янчев, Иван Атанасов, Киро Георгиев и Крум Георгиев.

 

Голямо участие в строежа на училищната сграда взело и турското население чрез отслужване на временна трудова повинност.

 

За пръв път през учебната 1934 / 1935 година се открива първи прогимназиален клас от 30 ученика – 19 от селото, 5 от Страцин,  от Чавдарлък / Ръжица / и 2 от Харамидаре / Разбойна /.

 

През 1936 година южната страна на двора е оградена с каменна ограда.

 

Училището продължава да съществува с пълна прогимназия.

През 1949 година е завършен и втория етаж.

Директор е бил Димитър Стоянов.

През 1954/1955 година се открива общежитие към училището с възпитател Атанас Панайотов Манолов от гр. Айтос.

 

През 1956/1957 година по настояване на директора на училището Стефан Ганчев Минчев е измазан външно втория етаж на училището.

 

 

Данните са събрани от учителката
Мара Георгиева Генова