Поверителност

GDPR

Защита на личните данни на ОУ СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ – Просеник съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 и Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД).